Verzuimbegeleiding door Yoost.

Wanneer een van uw personeelsleden ziek is dan is dit zowel voor het bedrijf als voor uw personeelslid zelf vervelend. U als werkgever, moet uw personeelslid loon doorbetalen terwijl iemand anders zijn werk moet doen. Wanneer de ziekte langer dan twee jaar duurt zal het inkomen van uw zieke werknemer flink terug vallen. Het is dus zowel voor het bedrijf als voor de werknemer van groot belang dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk gaat. Yoost zal samen met u de beste partij voor u zoeken om uw verzuimbegeleiding te regelen.