Auto leasen via Yoost.

Financial lease

Binnen de leasewereld zijn er verschillende leaseconstructies te onderscheiden. Eén van deze leasevormen betreft de financial lease. Hierbij koop je in feite de wagen, maar wel pas na afloop van het leasecontract. In de tussentijd betaal je in maandelijkse termijnen aan de leasemaatschappij. Op die manier heeft de financial lease eigenlijk nog het meeste weg van een ouderwetse banklening. De leasemaatschappij is de juridische eigenaar van de leasewagen, degene die het contract afsluit (u) is de economisch eigenaar. Aan het einde van de looptijd, wanneer alle termijnen zijn voldaan, is de volledige eigendom van de auto voor een symbolisch bedrag overgedragen.

U wordt dus altijd eigenaar van de leasewagen.

Operational lease

Operational lease is een vorm van leasen, waarbij de leasemaatschappij de investering voor haar rekening neemt. De leasemaatschappij is en blijft eigenaar van de auto. U als klant hoeft het aankoopbedrag niet meteen in één keer te betalen. Deze optie biedt voor u het voordeel uw wagenpark up to date te houden en waarbij niet direct uw bedrijfscontinuïteit wordt aangesproken. U wordt dus geen eigenaar van het geleasede voertuig.